Lagerhotell

LagerFöretag som idag hyr lokaler kan dra ner på sina kostnader för att distribuera varor. Dels drar man ner på lokalkostnader, men också kostnader för personal som man har i samband med att ha eget lager. Med ett lagerhotellblir det annorlunda! Lagerhotell erbjuder både lokaler och personal samt lagerhanteringi de allra flesta fall också distribution av varor. Med ett lagerhotell minskas också riskerna eftersom man oftast bara betalar för vad men utnyttjar. Ett bra lagerhotell ska också kunna erbjuda system för lagerhållning, skicka konsumentorder etc. På ett lagerhotell är det ofta att det erbjuds tjänster att lossa en sjöcontainer för att sedan varorna kan lagras på ett lagerhotell. I många fall kan också ett lagerhotell erbjuda tjänster för att sälja och skicka varor. Ett väl utvecklat lagerhotell erbjuder dessa tjänster utöver bara att dina varor ligger på lagerhyllan i väntan på vidare transport till hugade spekulanter som köpt varar via nätet som skickas från ett lagerhotell.