Nyttan av ett Lagerhotell

Varför ska du använda ett lagerhotell? Frågorna är många svaren är säkert ännu flera. Med ett lagerhotell kapar du fasta kostnader. Du tar bort hyror och fast personal och dessa kostnader gör du om till rörliga genom att du låter en specialist ta hand om lagerhanteringen på ett lagerhotell. Genom att anlita ett lagerhotell får du också tillgång till tjänster som lagerhantering packa och skicka varor till både företag och konsumenter runt om i Sverige. Med ett lagerhotell kan du också öka servicegraden genom att kanske erbjuda din kunder snabba leveranser av varor som du vill att lagerhotellet ska ta hand och distribuera. Ta hjälp av ett lagerhotell kan också vara till stor fördel då du kan fokusera på din egen kärnverksamhet och din försäljning, tid som blir värdefull istället låta ett lagerhotell ta hand om din varuhantering och leveranser av varor.

Lagerhotell

LagerFöretag som idag hyr lokaler kan dra ner på sina kostnader för att distribuera varor. Dels drar man ner på lokalkostnader, men också kostnader för personal som man har i samband med att ha eget lager. Med ett lagerhotellblir det annorlunda! Lagerhotell erbjuder både lokaler och personal samt lagerhanteringi de allra flesta fall också distribution av varor. Med ett lagerhotell minskas också riskerna eftersom man oftast bara betalar för vad men utnyttjar. Ett bra lagerhotell ska också kunna erbjuda system för lagerhållning, skicka konsumentorder etc. På ett lagerhotell är det ofta att det erbjuds tjänster att lossa en sjöcontainer för att sedan varorna kan lagras på ett lagerhotell. I många fall kan också ett lagerhotell erbjuda tjänster för att sälja och skicka varor. Ett väl utvecklat lagerhotell erbjuder dessa tjänster utöver bara att dina varor ligger på lagerhyllan i väntan på vidare transport till hugade spekulanter som köpt varar via nätet som skickas från ett lagerhotell.