Innertak

Inntertak kan både vara av trä och metall, men även bestå av sträckmetall, ett material som är sträck från en formatplåt som sedan sträcks ut till maskor i olika storlekar. Innertak gjord i sträckmetall ger liv och en riktigt snygg design, fördelen med att använda materialet till innertak är att du kan välja på många olika maskor eller mönster, likaväl som du kan välja vilket material eller färg som du vill att ditt nya innertak ska bestå av. Sträckmetall används för att sänka tak, ge innertak nytt och annorlunda design, detta i kombination med lampor och ljus ger en ny upplevelse i rummet eller byggnaden som ditt innertak ska vara. Fördelar med att använda sträckmetall för innertak är mångsidigheten på både färgval och val av vilket material du ska använda. Gäller det renovering av en befintlig byggnad kan materialet med fördel användas till både innertak och fasadbeklädnad, det ger liv och en viss rymd åt innertak i rummen eller byggnadens fasad. Eftersom sträckmetall är tillverkat av plåt så är också materialet av bra kvalité och håller i alla väder. Ur miljösynpunkt är också sträckmetall att föredra då det inte förekommer något spill från själva produktionen. Gör något nytänkande i din arkitektur och rita in ett innertak av sträckmetall. Det ger många fördelar utan att tulla på kvalité och det är mycket nytänkande.